Nieuws

Opinie: Het belang van een goede reiniging en voorbehandeling

Nog steeds komen wij in de markt coatings en producten tegen met beloftes en garanties die vaak te mooi zijn om waar te zijn. Coatingsystemen met garanties van 10 tot wel 15 jaar, producten die voor elke toepassing geschikt worden geacht tot en met de term nanocoating. Met onze ruime ervaring op het gebied van gevelonderhoud, onze kennis qua gevelmaterialisatie en de diversiteit aan projecten waarbij wij betrokken zijn geweest hebben wij de nodige expertise in huis om dit soort veelbelovende producten en beloftes met argusogen te bekijken.
Foto 1 Foto 2
Ongeacht de conservering die wordt toegepast is een schone ondergrond die vrij is van vervuiling, verkrijting en vet essentieel. Wanneer een ondergrond niet goed is gereinigd en dus is voor behandeld kunnen er grote problemen ontstaan gedurende de applicatie of enige tijd na applicatie. De focus dient ten alle tijden te liggen op het herkennen van de ondergrond, het bepalen van de mate en samenstelling van de aanwezige verontreiniging en verkrijting c.q. verwering. Elk project en situatie is uniek en dus kan de werkmethodiek significant verschillen per project. Een inventarisatie dient altijd als startpunt te dienen waarop een uitgekiend en onderbouwd stappenplan volgt. Met ons CCPI Conditiescore Systeem i.c.m. onze app bieden we handvaten en maken we het eenvoudiger om deze inventarisatie uit te voeren.
Foto 3Foto 4
Regelmatig komen wij op projecten waarbij deze inventarisatie niet, of niet volledig is uitgevoerd en er een willekeurig coatingsysteem (vaak transparant en filmvormend) is aangebracht. Dit levert vrijwel altijd grote problemen op met bijbehorende schades die moeilijk te herstellen zijn en vaak zeer kostbaar zijn voor het applicatiebedrijf. Buiten het feit dat wij een grote voorkeur hebben voor het gebruik van reversibele beschermsystemen zien we vaak dat de ondergronden niet goed genoeg zijn voor behandeld. Vaak is verkrijting of verwering de boosdoener, de verkrijting onder de aangebrachte coating gaat door (onder invloed van bijvoorbeeld UV) en drukt na verloop van tijd de coating van de ondergrond af. Ook nog aanwezige verontreiniging onder een reeds aangebrachte conservering levert problemen op. Wij zullen dan ook constant het belang van een goede reiniging en voorbehandeling blijven benadrukken.  

CCPI kiest voor een duidelijke en onderbouwde werkwijze waarbij niet de coating centraal staat maar de ondergrond. Met het CCPI Conditiescore Systeem bepalen we de conditiescore a.d.h.v. de technische staat er op basis daarvan volgt de werkmethodiek voor een uitgebreide 0-beurt. Daarnaast ligt de focus op het onderhoudsprogramma om zo de levensduur van aangebrachte conservering te verlengen en de technische staat na conserveren te consolideren.

delen:      

25/01/2023   |   admin

« Terug

Dealers

Onze producten zijn alleen via officiële dealers te koop. Vind een dealer in uw omgeving

Vragen?

heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.