Nieuws

Praktijkvoorbeeld: Reinigen of etsen?

Het reinigen van metalen ondergronden zoals gemoffeld en geanodiseerd aluminium, gecoat staal, RVS of kunststof ondergronden als Trespa en HVPL is een specialisme. Helaas zien we in de praktijk dat deze ondergronden zonder kennis en kunde worden gereinigd. Het risico bestaat dat men de ondergronden niet reinigt maar etst. Voor we verder ingaan op het waarom en hoe, eerst een duidelijke omschrijving van wat wij zien als reinigen en etsen.

Reinigen:

Het verwijderen van vuil, deklagen, aanzetsels, vlekken of ander materiaal in of op een oppervlak. Het verwijderen gaat dan middels een de-emulgerend, liefst neutraal reinigingsmiddel, al dan niet water gedragen. Schoon water wordt dan gebruikt om de losgekomen vervuiling af te voeren.

Etsen:

Door middel van sterk penetrerende emulsies van zuren en/of alkaliën, die door de vervuiling heen breken en daarna een laagje van de oorspronkelijke ondergrond weghalen (anodelaag, moffellaag etc.). Vaak gebeurt dit samen met het gebruik van hogedrukreinigers die met veel te hoge druk en/of verkeerde nozzles een tweede mechanische schade veroorzaken.
Geetst geanodiseerd aluminium

Inhibitors en de-emulgerende reinigingsproducten:

Om te voorkomen dat men een ondergrond etst in plaats van reinigt moet eerst bepaald worden met welke ondergrond men te maken heeft en wat de huidige technische staat is van de ondergrond (conditiescore). Vervolgens is de volgende stap het bepalen van de type verontreinigingen die aanwezig zijn op de ondergrond. Pas dan komt het reinigingsmiddel (systeem) in beeld. Er zijn vele verschillen tussen reinigingsmiddelen en de eigenschappen hiervan. Naast de bekende ph schaal kunnen reinigingsmiddelen ook inhibtors bevatten. Vrijwel alle reinigingsmiddelen van CCPI hebben toegevoegde inhibitors. Deze stoffen zorgen ervoor dat de werking van een reinigingsmiddel trager is maar niet minder effectief. Dit zorgt ervoor dat de kans op schades wordt verkleind en bovendien is dit een stuk veiliger voor de gebruiker van het reinigingsmiddel.

Een ander belangrijk aspect is of een reinigingsmiddel emulgerend werkt of juist de-emulgerend. Bij CCPI werken onze reinigingsmiddelen de-emulgerend. Groot voordeel is dat het reinigingsmiddel de verontreiniging naar boven drukt, hierdoor is het eenvoudig de gehele verontreiniging te verwijderen. Met emulgerende reinigingsmiddelen creëer je als het ware een emulsie van water en vuil dat vervolgens wordt verspreid over de ondergrond. Zeker wanneer je in een later stadium een conservering wilt aanbrengen is dit niet aan te bevelen. Het laagje vuil wat achterblijft zorgt voor problemen bij de hechting van een aan te brengen conservering.
Gemoffeld aluminium

De factor prijs:

Terug naar het reinigen, de samenstelling van een reinigingsmiddel is uiteraard van groot belang. In de praktijk zien we helaas te vaak dat delicate ondergronden, zoals bijvoorbeeld geanodiseerd aluminium, gereinigd worden met sterk zure, alkalische of blekende reinigingsmiddelen (vaak zonder inhibitor). Dit vergroot het risico op schades en is vaak niet nodig. Echter speelt het prijsaspect vaak een rol, immers een emulgerend reinigingsmiddel zonder inhibitor is significant goedkoper. In een conservatieve markt waar prijzen onder druk staan vervalt men vaak in het besparen op middelen. In de praktijk zien we echter helaas, vele projecten waarbij ondergronden volledig geëtst zijn en hiermee sterk gedegradeerd qua technische staat (conditiescore). Het is vaak ingewikkeld dit te herstellen en zorgt uiteindelijk voor het gebruik van complexe beschermsystemen (goedkoop = duurkoop). Vaak kunnen de beschadigingen enkel gemaskeerd worden. Ons advies, kijk altijd naar de prijs per m2 van een product, door de innovatieve samenstelling van onze reinigingsmiddelen is vaak veel minder product nodig (lagere dosering) wat de kosten uiteindelijk naar beneden drukt met daarbij wel een goed en veilig resultaat.
Gemoffeld aluminium zuur

Nemen van verantwoordelijkheid:

Als ontwikkelaar en producent van o.a. professionele reinigingsmiddelen nemen wij graag onze verantwoordelijkheid. Zo bestaat onze PreClean-lijn uit reinigingsmiddelen die gebaseerd zijn op de inzichten, technieken en grondstoffen anno 2022. Dit levert een pakket oplossingen op waarmee de kans op beschadigingen op een ondergrond wordt geminimaliseerd en bovendien zijn deze oplossingen veiliger voor gebruiker en ondergrond. Daarnaast streven we in onze adviezen naar het zo neutraal mogelijk reinigen van ondergronden.

Een voorbeeld van deze visie en benadering in de praktijk is onze PreClean Gel ZR. Nog steeds zien we leveranciers die gebruik maken van bijvoorbeeld Fluorwaterstofzuur/HF zuur als grondstof. Dit is een dodelijke en giftige grondstof die nog steeds op de markt aangeboden wordt. Sterker nog, sommige leveranciers promoten het gebruik van dit soort producten zelfs. Dit is een grens die CCPI niet over wil gaan, uiteindelijk moeten ondergronden vanuit onze visie veilig gereinigd kunnen worden met respect richting de gebruiker en de ondergrond.

PreClean Gel ZR is zo’n oplossing die het gebruik van producten met HF zuur kan vervangen. Een product in gel-vorm dat nevenschades aan omliggende ondergronden voorkomt, hierdoor bovendien veiliger is aan te brengen voor de gebruiker en zodra men het product afspoelt met schoon water de werking van het product, door de toegevoegde inhibitor, direct stopt. CCPI neemt graag een voortrekkersrol in deze discussie, onze doelstelling is om ondergronden de aandacht te geven die het verdiend, gebruikers zo veilig en gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken met altijd in ogenschouwnemend het resultaat en kwaliteit. We gaan daarnaast ook graag het gesprek met u aan om de discussie verder op gang te brengen en hiermee de algehele kwaliteit binnen de totale markt te verhogen.

delen:      

07/03/2022   |   admin

« Terug

Dealers

Onze producten zijn alleen via officiële dealers te koop. Vind een dealer in uw omgeving

Vragen?

heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.