Cursussen CCPI

Een belangrijk doelstelling binnen de missie en visie van CCPI is het overdragen van zoveel mogelijk kennis aan onze partners. Het succes van bijvoorbeeld het aanbrengen van coatingsystemen hangt sterk samen met een aantal belangrijke factoren (type ondergrond, technische staat van de ondergrond, onderhoudshistorie, reinigingsmethodiek, voorbehandeling, weeromstandigheden etc.). CCPI biedt de mogelijkheid aan om onze partners te voorzien van een of meerdere cursussen in ons inhouse trainingscentrum of op locatie voor een "on the job" cursus.

In onze cursus Basiskennis Gevelonderhoud ligt de focus met name op de verschillende soorten ondergronden en type verontreiniging die men in de praktijk tegenkomt. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de verschillende typen reinigingsmiddelen en de eigenschappen hiervan. Uiteraard met als doel om naar een zo gebruiksvriendelijke, veilige en indien mogelijk, milieuvriendelijke(re) oplossing te werken.

De cursus Coatings, Beschermsystemen en Applicatie is een vervolgcursus die een verdiepingsslag is na de cursus Basiskennis Gevelonderhoud. In deze cursus ligt de focus met name op de diverse typen beschermsystemen die er in de markt beschikbaar zijn. Wat zijn hiervan de kenmerken en wat zijn de voor- en nadelen van de desbetreffende beschermsystemen. Ook wordt ingegaan op de rol van de technische staat van de ondergrond en het belang bij de keuze van het toe te passen berschermsysteem. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de cursus het bepalen van de randvoorwaarden en de risico’s die er zijn bij het aanbrengen van beschermsystemen.

Uiteraard is het ook mogelijk om een tailormade cursus aan te bieden op basis van uw vragen c.q. uitdagingen. Neem gerust eens contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en samen te werken om de reeds aanwezige kennis binnen uw organisatie verder te vergroten.

Dealers

Onze producten zijn alleen via officiële dealers te koop. Vind een dealer in uw omgeving

Vragen?

heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.