Technisch en esthetisch onderhoud

Technisch en esthetisch onderhoud is de beste verdediging voor uw nieuwe gevel wanneer deze is voorzien van bijvoorbeeld een  poedercoating, natlak (PVDF) coating of geanodiseerde bescherming. Door invloed van bijvoorbeeld UV, inwerking van atmosferische verontreiniging, biologische vervuiling zoals mossen, algen en vogel- en insecten fecaliën kunnen de kleuren, glans en vuil-, en vochtwerende beschermende  eigenschappen van de zorgvuldig ontwikkelde coating snel degraderen.

Om dit te voorkomen hebben de fabrikanten gezamenlijk met de branchevereniging VMRG de Kwaliteitseisen en Adviezen opgesteld die jaarlijks worden geëvalueerd. In deze kwaliteitseisen en adviezen is een uitgebalanceerd reinigings-, en onderhoudsprogramma opgesteld met daarin opgenomen werkmethodieken, frequenties en aanbevelingen. Het minimaal 2 maal per jaar reinigen (afhankelijk van o.a. de locatie, verwachte verontreiniging en geveldetaillering) van de buitenschil is daarbij een onmisbare onderhoudsactiviteit en garantievoorwaarde. Om verontreiniging van de gevels afdoende te verwijderen en krasvorming door zand en andere scherpe losse verontreiniging te verwijderen is eerst afspoelen met schoon stromend water, daarna reinigen met een PH neutraal en niet agressief reinigingsproduct ondersteunt door microvezel spons of pad een vereiste, immers wrijven met droge doeken beschadigt meer dan dat het reinigt (neem het bewassen van de lak van uw auto maar als voorbeeld). Voor het spoelen kan ook gebruik gemaakt worden van reverse osmose of gedemineraliseerd water van een gebouw gebonden installatie of een mobiele unit. Het proceswater bij deze methodiek, hoeft bij regulier periodiek onderhoud niet opgevangen te worden (zie infoMill), er kan dikwijls worden volstaan met een melding bij de plaatselijke autoriteiten. Resumerend lijkt dit dus een simpel en duidelijk verhaal echter de waarheid is weerbarstiger.

Discussies over filmvormende of poriën vullende oppervlakte beschermsystemen versus zelfopofferende reversibele wasachtige conservering van nieuwe metalen of kunststof geveldelen.

Ingegeven door een aantal praktijkvoorbeelden van de afgelopen periode willen wij hier stil staan bij de keuze voor de geëigende conservering van nieuwe metalen of kunststof geveldelen. Ondanks de door de VMRG opgestelde kwaliteitseisen en adviezen en de garantievoorwaarden van de leveranciers doemt de discussie hierover keer op keer weer op. Onze visie is hierin volstrekt duidelijk. Dit ondanks het feit dat ook wij slimme transparante of gepigmenteerde filmvormende en poriën vullende beschermingsproducten in ons pakket hebben en deze verder ontwikkelen, blijft periodiek reinigen en reversibel conserveren onze uitgangspositie bij nieuwe gebouwen. Dit geheel in lijn met ons ontwikkelde CCPI Conditiescore Systeem.

Ondanks onze uitgebreide R&D afdeling, praktijkkennis en onze voortdurende inspanningen een “perfecte“ after-market oppervlakte bescherming te creëren past ons in dit kader enige bescheidenheid. De huidige stand der techniek maakt het voldoen aan de product specificaties uit de onderhouds-, en garantie eisen m.b.t. de PH waardes en aanwezige solvents in de after-market producten een grote uitdaging. De kwaliteit van de huidige oppervlaktebehandelingen zoals bijvoorbeeld poedercoating, natlakken (PVDF) coatingsystemen of anodiseren zijn van een zeer hoog kwaliteitsniveau en een juiste applicatie van deze coatings wordt d.m.v. het Qualicoat geborgd. De coating en beschermsystemen  van nieuwe aluminium, metalen of kunststof geveldelen wordt door de coatingfabrikanten zoals bijvoorbeeld AKZO en PPG voor periodes van wel 20 tot 30 jaar op glans, kleur en duurzaamheid gegarandeerd, uiteraard mits onderhouden conform de daarvoor geldende onderhouds-, en garantievoorschriften.

We kunnen stellen dat het periodiek reinigen van deze nieuwe ondergronden en het wasachtig reversibel conserveren de levensduur, technische conditie en uitstraling aanzienlijk verlengt en volledig past in het onderhoudsregime zoals opgesteld door de coating en gevelfabrikanten. Het desondanks aanbrengen van een niet reversibele filmvormende coating, bescherming of poriën vuller is daarom een diskwalificatie van de coating en gevelfabrikanten, die bij de productie van hun coatings en gevels eigenschappen als zeer hoge UV- en corrosiebestendigheid, glans- en kleurbehoud en een lange levensduur als scoop hebben, klik hier voor meer informatie. Voor renovaties van oudere oppervlaktebehandelingen, revitalisatie van gevels, achterstallig onderhoud of bij oppervlakte schades is het opnieuw aanbrengen van een coating c.q.  oppervlaktebescherming uiteraard wel een optie,  maar ook hier dient een grondig onderzoeks-, en voorbereidingstraject aan vooraf te gaan.

Dealers

Onze producten zijn alleen via officiële dealers te koop. Vind een dealer in uw omgeving

Vragen?

heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.