Het CCPI Conditiescore Systeem

Als ontwikkelaar van hoogwaardige reinigings-, onderhouds- en beschermingsoplossingen op het gebied van gevelonderhoud komen wij elke dag op vele projecten met uiteenlopende vraagstukken en uitdagingen. Hiervoor hebben wij een uitgebreid totaalpakket waarmee we kunnen voorzien in een tailormade projectadvies. De projecten zijn in de loop van de jaren steeds complexer geworden. De complexiteit komt met name voort uit enerzijds de diversiteit in materialisatie van gevels, de onderhoudshistorie van een project en anderzijds het beschikbare budget. Ten aanzien van de onderhoudshistorie is het vaak gissen naar wat er in de afgelopen jaren is gebeurd en wat hierbij de achterliggende visie en/of scoop van de eigenaar en/of beheerder was.

Op het gebied van conserverings- en beschermsystemen heeft CCPI een pakket met diverse oplossingen. Deze oplossingen zijn vaak breed toepasbaar en de keuze voor welke oplossing gekozen dient te worden hangt samen met het op een juiste manier (voor)reinigen van de te behandelen ondergrond en met name de technische conditie van de te behandelen ondergrond(en).

Zodra een ondergrond gereinigd is, volgt een verdere inspectie van de technische staat van de ondergrond. Dit noemen wij de 0-situatie. Daarbij wordt de ondergrond gecategoriseerd en wordt bepaald welk conserveringssysteem geschikt is. Grofweg kunnen we de beschermsystemen van CCPI onderverdelen in reversibele niet filmvormende beschermsystemen, reversibele filmvormende beschermsystemen, semipermanente filmvormende beschermsystemen en 2-componentige beschermsystemen. CCPI heeft een sterke voorkeur voor reversibele niet filmvormende beschermsystemen. Dit vanwege de gebruiksvriendelijkheid en kleinere risico’s aangaande de applicatievoorwaarden in vergelijking met filmvormende beschermsystemen.

Met het CCPI Conditiescore Systeem heeft CCPI een systeem ontwikkeld waarbij gesloten, non poreuze ondergronden gecategoriseerd kunnen worden op basis van de huidige technische staat. Dit systeem biedt een gedetailleerde onderbouwing voor het toe te passen conserverings- of beschermingssysteem en is derhalve zeer geschikt voor een projectmatige benadering i.c.m. een tailormade projectadvies. Steeds vaker treffen we ondergronden aan welke zonder enige onderbouwing of onderliggende kennis zijn behandeld met vaak alle gevolgen van dien. Het CCPI Conditiescore Systeem biedt een gedetailleerde onderbouwing met een eventuele budgettering en onderhoudsprogramma. Hiermee biedt het systeem een handvat voor zowel vastgoedeigenaren, beheerders en applicatiebedrijven. 

Het CCPI Conditiescore Systeem omvat een score systeem welke loopt van 1 tot 5. Waarbij een score van 1 duidt op een vrijwel nieuwe ondergrond en een score van 5 op een ondergrond die technisch gezien aan het einde van de levensduur zit. Het systeem bestaat uit een unieke formule waarbij er waardes ingevuld moeten worden voor 8 verschillende variabelen. De som van deze 8 waardes bepaald de eindscore en derhalve de conditiescore waarin de desbetreffende ondergrond valt. Onderstaand een overzicht van de conditiescores en de bijbehorende omschrijving.

Conditiescore 1. Uitstekende conditie, nieuw *incidenteel geringe gebreken
Conditiescore 2. Goede conditie *incidenteel beginnende veroudering
Conditiescore 3. Redelijke conditie *plaatselijke zichtbare veroudering, functie vervulling niet in gevaar

Conditiescore 4. Matige conditie *functie vervulling incidenteel in gevaar
Conditiescore 5. Slechte conditie *veroudering onomkeerbaar (einde levensduur)

Conditiescore 1 t/m 3 consolideert de ondergrond en geeft deze levensduur verlengende eigenschappen. Hierdoor wordt dan voor de investeerder, eigenaar en/of beheerder de economische levensduur langer en heeft daardoor een hoger rendement op zijn investering. Mocht een score bovenin of onderin een van de conditiescores vallen kan er een overlapping zijn in het scoringsniveau.

Zodra de ondergrond gecategoriseerd is volgt de keuze voor het toe te passen beschermsysteem i.c.m. het plaatsen van referentieproeven. Hierbij is de technisch staat van de ondergrond (conditiescore) en de scope van onze opdrachtgever leidend. Het bepalen van het toe te passen beschermsysteem is daarnaast afhankelijk van de diverse eigenschappen en kenmerken van het beschermsysteem. In het onderstaande model hebben wij de eigenschappen en kenmerken van de diverse beschermsystemen van CCPI weergegeven.

Beschermsystemen CCPI 2021

Klik op de foto voor een vergroting.

Elk beschermsysteem heeft zijn eigen unieke eigenschappen en op deze manier kan per project dus aan de hand van enerzijds de technische staat van de ondergrond en anderzijds de eigenschappen van het beschermsysteem de juiste keuze(s) gemaakt worden. Met andere woorden een zeer gedetailleerd verhaal met daarbij alle benodigde technische onderbouwing.

CCPI gelooft niet in het eenmalig reinigen en conserveren van ondergronden maar geeft de duidelijke voorkeur voor MJOP gestuurde onderhoudsprogramma’s. In de praktijk komen we steeds vaker ondergronden tegen die, mede door achterstallig of verkeerd onderhoud, in conditiescore 4 of 5 zitten. Voor deze ondergronden is het opstellen van een MJOP een vereiste doordat de ondergrond dan behandeld dient te worden met levensduur verlengende systemen.

Ook voor ondergronden die een score van 1, 2 of 3 krijgen is het opstellen van een MJOP essentieel om te voorkomen dat over 10 of 20 jaar alsnog naar filmvormende beschermsystemen gegrepen moet worden. Nieuwe ondergronden kunnen eenvoudig onderhouden worden met periodieke onderhoudsbeurten om de ondergronden zowel technisch alsook esthetisch in een goede staat te behouden.

Resumerend geloof CCPI niet in het zonder onderbouwing toe passen van beschermsystemen. Mede gelet op de veranderende markt en de daarbij behorende commerciële trends tracht CCPI met een verdere onderbouwing een bewustwordingsproces aan te wakkeren. Evenals het feit dat na het aanbrengen van een beschermsysteem het van groot belang is om de behandelde ondergronden zoveel mogelijk op te nemen in onderhoudsprogramma’s. Op deze manier krijgen ondergronden de aandacht die het verdient en zorgt het ervoor dat deze zowel technisch als esthetisch in een goede staat blijven. Daarnaast kan op deze manier continuïteit gewaarborgd worden en betekent het automatisch intensieve partnerships tussen partijen voor een langere periode. Bijkomend voordeel is dat men de kosten voor het onderhoud inzichtelijk maakt voor een langdurige periode. Ook dit levert een transparant en duidelijk verhaal op voor zowel eigenaar, beheerder en applicatiebedrijf.

Wil u meer informatie of heeft u vragen neem dan contact op met uw adviseur. Bekijk hier een visuele weergave van het systeem.

Dealers

Onze producten zijn alleen via officiële dealers te koop. Vind een dealer in uw omgeving

Vragen?

heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.