RenoShield

Met de RenoShield beschermsystemen introduceert Cleaning Care Products International (CCPI) een op zichzelf staand programma binnen de reeds bestaande range van oplossingen op het gebied van bescherming van niet-poreuze ondergronden. Het RenoShield programma omvat een aantal unieke premium, transparante en semipermanente beschermsystemen. Deze beschermsystemen zijn specifiek ontwikkeld om toegepast te worden op ondergronden welke gecategoriseerd zijn in conditiescore 4 van ons CCPI Conditiescore Systeem. Op steeds meer projecten worden wij geconfronteerd met ondergronden die technische gezien richting einde levensduur gaan. Ondergronden zijn in het verleden verkeerd behandeld of er is sprake van achterstallig onderhoud waardoor ondergronden sterk gedegradeerd zijn. Wij hebben een sterke voorkeur voor het gebruik van reversibele beschermsystemen in combinatie met een tailormade onderhoudsprogramma. Voor dit soort ondergronden en situaties voldoen reversibele beschermsystemen met name esthetisch niet aan de behoeften van opdrachtgevers. Met deze situatie in ogenschouw nemend heeft CCPI een systeem ontwikkeld om voor deze specifieke projecten een oplossing te bieden. Met de RenoShield beschermsystemen en het bijbehorende programma trachten wij om in dit soort situaties ondergronden de aandacht te geven die zij verdienen in een zo gecontroleerd mogelijke setting.


Het RenoShield® programma kenmerkt zich door een realistische en no-nonsens aanpak. De RenoShield® beschermsystemen, die onderdeel zijn van het RenoShield® programma, zijn ontwikkeld als oplossing voor vastgoedeigenaren en beheerders die op een steeds toenemende frequentie geconfronteerd worden met ondergronden die zonder onderliggende kennis en kunde behandeld worden met vele verschillende soorten beschermsystemen die beschikbaar zijn op de markt. Hierbij zijn bepaalde beloftes c.q. garantie in onze ogen verre van realistisch. Steeds frequenter komen wij projecten tegen waar opdrachtgevers met handen in het haar zitten. 

Met het RenoShield® programma tracht CCPI ondergronden en projecten die technisch gezien aan het einde van hun levensduur zijn middels een meerjarenonderhoudsprogramma nieuw elan te geven. Dit alles onder strikte voorwaarden en condities. Met het RenoShield® programma tracht CCPI geen nieuw conserveringsproduct op de markt te brengen maar een compleet onderhoudsprogramma waarbij de projecten en opdrachtgevers de aandacht krijgen die zij verdienen. Het RenoShield® programma is MJOP (5 of 10 jaar) gestuurd en is specifiek ontwikkeld om een constant technisch en esthetisch kwaliteitsniveau te borgen met daarbij een overzichtelijk budgettair prijsniveau waarbij rekening wordt gehouden met de VMRG onderhoudsvoorschriften.

Het RenoShield® programma omvat geen gratis samples, geen prijsacties met 3 voor de prijs van 1 of andere voor gecalculeerde kortingen of sigaren uit eigen doos. Wij maken wel een passend en gefundeerd applicatieadvies voor uw project. Bovendien begeleiden wij u tijdens de uitvoering van uw project om tot het best mogelijke, vooraf bepaalde, resultaat te komen. Kortom, gewoon duidelijk en transparant met het project als belangrijkste scoop. Het uitvoeren van een projectinspectie i.c.m. het opstellen van een gedetailleerde werkomschrijving en het plaatsen van een referentieproef is stap 1 in het werkproces. Na opdracht tot uitvoering worden er een aantal vooraf afgesproken projectinspecties uitgevoerd waaronder een kickoff als start van het project. Bij de projectinspecties wordt de kwaliteit en de voortgang van het project vastgelegd waarbij er na de oplevering een garantieverklaring wordt afgegeven voor de vooraf afgesproken duur en garantie condities. De garantiecondities zijn uiteraard afhankelijk van de start conditie van de behandelde ondergrond. Kortom, een duidelijke en transparante workflow die zonder haken en ogen een oplossing biedt voor uw project. Gaarne zijn wij bereid u onze nieuwe  beschermingsstrategie, passend in MJOP gestuurd onderhoud, nader toe te lichten. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

RenoShield® SurfaceProtector CL100 is een unieke, semi-permanente, transparante, filmv...